* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר compare bank accounts 1-2:
1.
gtbank.com 
298,618

2.
bankcomparebd.com 
1,273