* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר commercial loan 1-3:
1.
gtbank.com 
298,618

2.
balboacapital.com 
9,025

3.
ibank.com 
482