* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר climate change 1-15:
1.
nature.com 
401,985

2.
sciencedaily.com 
202,096

3.
mic.com 
50,499

4.
orfonline.org 
29,638

5.
osho.com 
23,690

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715