* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר buy-sell 1-15:
1.
perfectmoney.com 
228,394

2.
mudah.my 
198,044

3.
zameen.com 
176,202

4.
kraken.com 
175,173

5.
perfectmoney.is 
157,956

6.
commonfloor.com 
104,678

7.
chaldal.com 
85,533

8.
maltapark.com 
72,825

9.
clickindia.com 
71,602

10.
brownpapertickets.com 
57,498

11.
qwikad.com 
51,749

12.
immoscout24.ch 
50,636

13.
ezclassifiedads.com 
46,697

14.
getadsonline.com 
44,925

15.
posthereads.com 
42,277

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>