* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר business bank account 1-2:
1.
gtbank.com 
298,618

2.
halifax.co.uk 
48,599