* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר berita solo 1-4:
1.
jawapos.com 
303,030

2.
solopos.com 
77,519

3.
solopro.id 
7,443

4.
timlo.net 
3,841