* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר bd online news 1-6:
1.
mzamin.com 
82,034

2.
breakingnews.com.bd 
47,056

3.
barta24.com 
27,880

4.
bdsaradin.com 
1,969

5.
protighonta.com 
862

6.
ftv-news.com 
17