* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר bank cards 1-2:
1.
gtbank.com 
298,618

2.
nabilbank.com 
8,618