* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר bank card 1-2:
1.
gtbank.com 
298,618

2.
decolore.net 
21,525