* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר astronomy 1-15:
1.
nature.com 
401,985

2.
astrophysics.gsfc.nasa.gov 
211,777

3.
sciencedaily.com 
202,096

4.
space.com 
175,287

5.
newscientist.com 
111,386

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715