* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר architecture 1-15:
1.
archdaily.com 
372,757

2.
ucla.edu 
312,259

3.
vt.edu 
247,593

4.
skyscrapercity.com 
205,584

5.
buffalo.edu 
172,506

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715