* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר adab 1-11:
1.
urdupoint.com 
446,897

2.
dailyqudrat.com.pk 
20,081

3.
hassannisar.pk 
15,539

4.
friendskorner.com 
4,490

5.
sunan-ampel.ac.id 
785

6.
urdunovelspdf.com 
452

7.
pegham.com 
395

8.
pkchannels.net 
342

9.
urdurisala.com 
231

10.
urdu.com 
223

11.
salamurdu.com 
107