* ključne riječi odvojite zarezom
Najpopularnija internetska mjesta acortador de url que mas paga 1-2:
1.
adcorto.com 
765

2.
adcorto.me 
643