* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר WorldNews 1-5:
1.
wn.com 
62,348

2.
kcrw.com 
36,662

3.
worldnews.co.uk 
702

4.
worldpress.com 
504

5.
e-jaffna.com 
255