* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר World News 1-15:
1.
washingtonpost.com 
506,250

2.
ndtv.com 
478,441

3.
reuters.com 
476,051

4.
usatoday.com 
471,204

5.
isna.ir 
397,448

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715