* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Real Estate in Pakistan 1-2:
1.
findpk.com 
4,163

2.
pakeproperty.com 
424