* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Phone Book 1-15:
1.
spokeo.com 
190,835

2.
phonebook.com.pk 
24,818

3.
dexknows.com 
18,438

4.
magicyellow.com 
16,842

5.
whitepages.com.au 
16,612

6.
b2byellowpages.com 
15,694

7.
nwahomepage.com 
14,578

8.
manx.net 
8,919

9.
ebizpk.com 
6,982

10.
jamals.com 
6,855

11.
findpk.com 
4,163

12.
ukphonebook.com 
4,146

13.
localedge.com 
3,143

14.
canadiandirectory.org 
2,520

15.
allpages.com 
1,914

1
2
>