* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Pangan 1-4:
1.
jitunews.com 
158,513

2.
agrina-online.com 
359

3.
kohphangan.com 
281

4.
universalfood.co.id 
189