* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Metro TV 1-3:
1.
metrotvnews.com 
29,706

2.
creativedisc.com 
3,787

3.
bagan.tv 
853