* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Meranti 1-5:
1.
riau24.com 
229,527

2.
goriau.com 
142,870

3.
fokusriau.com 
1,993

4.
riaugreen.com 
847

5.
tribunsatu.com 
109