* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Medicine, Engineering 1-15:
1.
academia.edu 
483,149

2.
medicalnewstoday.com 
449,625

3.
stanford.edu 
390,832

4.
cornell.edu 
355,653

5.
ucla.edu 
312,259

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715