* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Medicine, Engineering 1-15:
1.
academia.edu 
478,441

2.
medicalnewstoday.com 
452,388

3.
stanford.edu 
384,615

4.
cornell.edu 
347,863

5.
ucla.edu 
307,575

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715