* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Kinky 1-15:
1.
kink.com 
198,505

2.
alt.com 
34,809

3.
belamionline.com 
28,683

4.
rawporn.org 
21,904

5.
ladyboygold.com 
16,078

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715