* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Investigative journalism 1-4:
1.
wn.com 
50,638

2.
alexanderhiggins.com 
2,114

3.
worldpress.com 
504

4.
worldnews.com 
47