* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Intellect 1-3:
1.
wgcshop.com 
13,207

2.
messiah.edu 
12,205

3.
intellectbooks.co.uk 
2,111