* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Innovation 1-15:
1.
harvard.edu 
443,714

2.
worldbank.org 
302,126

3.
gatech.edu 
254,797

4.
tcs.com 
244,013

5.
popsci.com 
162,178

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715