* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר IT Show 1-2:
1.
hardwarezone.com.sg 
162,308

2.
vr-zone.com 
16,570