* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Health and Medicine 1-3:
1.
phys.org 
193,433

2.
omgnews.today 
6,092

3.
physorg.com 
923