* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Food and Beverage 1-14:
1.
7shifts.com 
42,436

2.
foodkeys.com 
15,403

3.
lastnewsbd.com 
14,302

4.
msmemart.com 
13,730

5.
magicpin.in 
12,899

6.
nirapadnews.com 
2,792

7.
hotelsmag.com 
1,603

8.
kerrygroup.com 
1,267

9.
eclecticrecipes.com 
915

10.
foodprocessing.com 
702

11.
weblinksearch.com 
549

12.
tourismcollege.go.tz 
368

13.
dinajpurnews.com 
252

14.
cometlineconsulting.com.au 
34