* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Find out what's looking good at Kew Gardens in London, browse our upcoming events and explore Kew's iconic Garden attractions. Discover more about Kew's work with plants and fungi and see how our science and conservation work is helping to safeguard the world's plant life. 1-1:
1.
kew.org 
13,816