* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Dhaka News 1-15:
1.
kalerkantho.com 
360,000

2.
bd-pratidin.com 
322,773

3.
banglanews24.com 
260,116

4.
deshrupantor.com 
34,706

5.
daily-sun.com 
29,030

6.
rtnn.net 
15,252

7.
natunbarta.com 
14,570

8.
dailysangram.com 
12,585

9.
bdlive24.com 
11,976

10.
amaderbrahmanbaria.com 
10,672

11.
timenewsbd.com 
2,301

12.
morningtelegraph.com 
1,895

13.
amadernotunshomoy.com 
1,332

14.
ajkerpatrika.com 
1,027

15.
amarbarta24.com 
672

1
2
>