* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Berita Terpercaya 1-5:
1.
kompas.com 
18,202,247

2.
pantau.com 
53,457

3.
fajaronline.co.id 
45,927

4.
fajaronline.com 
38,950

5.
senayanpost.com 
171