* کلیدواژه ها را با ویرگول جدا کنید
وب سایت های برتر جوال 1-15:
1.
electrony.net 
27,904

2.
hawaaworld.com 
22,414

3.
onecard.net 
21,428

4.
altkia.com 
17,307

5.
abdulwahed.com 
16,417

6.
laopiniondemurcia.es 
31,198

7.
postcourier.com.pg 
27,300

8.
missoandfriends.com 
26,439

9.
activityvillage.co.uk 
24,422

10.
krazydad.com 
24,314

11.
sudoku.name 
24,042

12.
coolsite.co.il 
23,816

13.
youplay.com 
22,309

14.
mindgames.com 
22,230

15.
kakuroconquest.com 
16,715