* ključne riječi odvojite zarezom
Najpopularnija internetska mjesta انمي مانغا 1-3:
1.
animespire.com 
119,601

2.
animesilver.com 
16,353

3.
octanime.com 
23