* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Obama 76-90:
76.
realworldreport.com 
205

77.
lgbtweekly.com 
203

78.
lajk.ba 
188

79.
generalhospitalhappenings.com 
185

80.
doitauto.de 
180

81.
enewsreference.com 
179

82.
politisite.com 
174

83.
politicalworld.org 
171

84.
thewhalepeople.com 
167

85.
jackfroot.com 
165

86.
ensightapps.com 
162

87.
theaxisofstevilshow.com 
140

88.
conservativeread.com 
136

89.
verdadeoculta.com.br 
129

90.
theamerican.ie 
121

<
1
2
3
4
5
6
7
>