* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר Obama 61-75:
61.
dnc.org 
347

62.
jorggray.com 
328

63.
eurthisnthat.com 
294

64.
lasttrumpet.org 
291

65.
hotonline.net 
286

66.
thebusiness.com.pk 
285

67.
democraticwarrior.com 
282

68.
bydewey.com 
279

69.
mofopolitics.com 
259

70.
hypervocal.com 
257

71.
beastwatchnews.com 
257

72.
forjust1dollar.com 
248

73.
rumpboard.com 
248

74.
globalnanpa.com 
213

75.
realworldreport.com 
205

<
1
2
3
4
5
6
7
>