* הפרידו מילות מפתח בעזרת פסיק
האתרים הגדולים ביותר 16-30:
16.
yahoo.com 
95,294,118

17.
wikipedia.org 
90,000,000

18.
amazon.com 
85,263,158

19.
sina.com.cn 
81,000,000

20.
weibo.com 
77,142,857

21.
live.com 
70,434,783

22.
reddit.com 
67,500,000

23.
netflix.com 
64,800,000

24.
vk.com 
57,857,143

25.
alipay.com 
57,857,143

26.
zoom.us 
55,862,069

27.
blogspot.com. 
55,862,069

28.
okezone.com 
55,862,069

29.
office.com 
54,000,000

30.
csdn.net 
52,258,065

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>