גולשים לפי תת דומיין:
nature.com
383,413
(95.38%)

idp.nature.com
0
(0.00%)

naturemicrobiologycommunity.nature.com
0
(0.00%)

arabicedition.nature.com
0
(0.00%)

blogs.nature.com
0
(0.00%)

play.google.com
510,000
0.24%

business.google.com
391,000
0.23%

sites.google.com
367,000
0.11%

developers.google.com
386,000
0.11%

keep.google.com
259,000
0.10%

earth.google.com
259,000
0.07%

firebase.google.com
200,000
0.07%

chat.google.com
150,000
0.06%

cloud.google.com
110,000
0.06%

admanager.google.com
100,000
0.04%