גולשים לפי תת דומיין:
medium.com
11,842,363
(72.37%)

miro.medium.com
0
(0.00%)

help.medium.com
0
(0.00%)

forge.medium.com
0
(0.00%)

vection.medium.com
0
(0.00%)

play.google.com
510,000
0.24%

business.google.com
391,000
0.23%

sites.google.com
367,000
0.11%

developers.google.com
386,000
0.11%

keep.google.com
259,000
0.10%

earth.google.com
259,000
0.07%

firebase.google.com
200,000
0.07%

chat.google.com
150,000
0.06%

cloud.google.com
110,000
0.06%

admanager.google.com
100,000
0.04%