xcite.com


آمار:
www.xcite.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 98% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 21% آنها است.

درباره xcite.com:
Shop online at x-cite for the best deals in Kuwait. Buy your mobiles, mobile accessories, computers, kitchen appliances and more from the comfort of your home.

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
134,050

10,612

1,873

936

کشورهای دیگر
8,583


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
189
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
3
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 07-نوام-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
156,05
85
4
(-6,011) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:3.9
(?) هر کاربر از چند صفحه در xcite.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:2.64 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا xcite.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]