wish.com


آمار:
www.wish.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 99% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 17% آنها است.

درباره wish.com:
Shopping Made Fun. Join over 500 million others that have made their shopping more smart, fun, and rewarding.

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
43,921

19,015

16,872

15,801

12,855

کشورهای بیشتر>>

وبسایت های مشابه:
snapdeal.com 
205,349

chanel.com 
151,728

shopstyle.com 
149,640

net-a-porter.com 
149,350

prettylittlething.com 
124,644


موقعیت دسته بندی:
98%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.wish.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2,905
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
8
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 08-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
267,813
(-20,751) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:3.43
(?) هر کاربر از چند صفحه در wish.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:2.93 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا wish.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]