wbminternational.pk


آمار:
www.wbminternational.pk یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 90% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 32% آنها است.

درباره wbminternational.pk:
WBM offers Online Shopping in Pakistan - Baby care products. Personal care products. Men care products. Home & living products. Beauty care products, grocery & living products, Hand sanitizer, (بیشتر)

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
25,780

کشورهای دیگر
634


وبسایت های مشابه:
shopier.com 
63,984

priceoye.pk 
63,880

sastasundar.com 
58,539

jazp.com 
36,561

myshop.pk 
26,687


موقعیت دسته بندی:
92%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.wbminternational.pk وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
35
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
2
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 15-آور-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
26,414
(+6,207) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:7.5
(?) هر کاربر از چند صفحه در wbminternational.pk بازدید می کند


سرعت بارگذاری:2.11 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا wbminternational.pk بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]