w3schools.com


آمار:
www.w3schools.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 82% آنها است.

درباره w3schools.com:
Well organized and easy to understand Web building tutorials with lots of examples of how to use HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap, Java, XML and more.

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
153,299

49,201

23,306

18,645

16,573

کشورهای بیشتر>>

وبسایت های مشابه:
runoob.com 
507,519

jb51.net 
504,988

tutorialspoint.com 
460,882

getbootstrap.com 
436,305

notepad-plus-plus.org 
165,121


موقعیت دسته بندی:
100%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.w3schools.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
22,293
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
7
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 15-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
517,903
(-331) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:3.63
(?) هر کاربر از چند صفحه در w3schools.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:0.79 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا w3schools.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]