verizon.com


آمار:
www.verizon.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 65% آنها است.

درباره verizon.com:
Shop Verizon smartphone deals and wireless plans on the largest 4G LTE network. First to 5G. Get Fios for the fastest internet, TV and phone service.

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
380,217

10,299

3,004

2,575

2,146

کشورهای بیشتر>>

وبسایت های مشابه:
avgle.com 
414,005

disney.com 
248,352

gopro.com 
185,801

verizonwireless.com 
164,467

sprint.com 
139,151


موقعیت دسته بندی:
100%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.verizon.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
14,574
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
39
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 09-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
4
12
29,139
(-1,598) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:5.33
(?) هر کاربر از چند صفحه در verizon.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.15 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا verizon.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]