vegnews.com


Статистика:
www.вашият сайт.com е голям уеб сайт. Той е по-голям с 89% от другите уеб сайтове на света. Освен това е по-бърз от 67% от тях.

Относно vegnews.com:
VegNews is an award-winning vegan magazine and website packed with recipes, travel, news, food, reviews, and so much more.

Етикети:

Трафик по държави:
16,477

1,890

1,461

1,209

Други държави
4,157


Социални мрежи:

Входящи линкове:
844
  
Изследвайте>>


Последна актуализация: 15-сеп-2021
Дневни посетители:
25,19
4
(+1,781) Колко ежедневни посетители са добавени или извадени от предишния път, когато този уебсайт е бил проверен.

Страници/Посетител:1.5
(?) Колко страници посещава всеки потребител на vegnews.com


Скорост на зареждане:1.17 Секунди
(?) Колко време е необходимо за зареждане на vegnews.com. Това е важен фактор при Оптимизацията на Търсачките.


Период [+]