v9ja.net


آمار:
www.v9ja.net بزرگتر از 1% از وبسایت های دیگر در جهان است.

درباره v9ja.net:
Watch and download the Latest Nigerian movies, Old Nollywood movies download, Naija Ibaka Tv Movies, Iroko Tv Movies Mp4, & Current celebrity gist in nigeria

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 24-نوام-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
2
6
(+26) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1
(?) هر کاربر از چند صفحه در v9ja.net بازدید می کند


محدوده زمانی [+]