ukeraa.com


آمار:
www.ukeraa.com یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 84% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 56% آنها است.

درباره ukeraa.com:
Ukeraa is an online news portal which updates you with the latest news and information of education, politics, health, literature, current affairs and leading blog and opinion columnist.

ترافیک هر کشور:
12,496

کشورهای دیگر
4,842


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
3
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 27-مه-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
17,356
(-293) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2.4
(?) هر کاربر از چند صفحه در ukeraa.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.37 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا ukeraa.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]