tw.mall.yahoo.com


آمار:
www.tw.mall.yahoo.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 86% آنها است.

ترافیک هر کشور:
59,130,000

8,235,000

6,345,000

6,075,000

5,940,000

کشورهای بیشتر>>

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
283,535
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
34
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 06-سپت-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
135,000
,
000
(+0) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:4.6
(?) هر کاربر از چند صفحه در tw.mall.yahoo.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:0.95 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا tw.mall.yahoo.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]