techsansar.com


آمار:
www.techsansar.com بزرگتر از 41% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 82% آنها است.

درباره techsansar.com:
Probably the best & only technology navigator website in Nepal. TechSansar.com best covers tech news on IT, telecom, ICT, computers + more industry updates.

ترافیک هر کشور:
216

کشورهای دیگر
346


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
148
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
2
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 08-آور-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
562
(+3) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.6
(?) هر کاربر از چند صفحه در techsansar.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:0.87 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا techsansar.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]