techaddanews.com


آمار:
www.techaddanews.com بزرگتر از 59% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 27% آنها است.

درباره techaddanews.com:
Technology Write For Us Guest Post, Gadgets Write For Us, Tech Write For Us, Marketing Write For Us, AI, Telecom, Machine Learning, VR and more.

ترافیک هر کشور:
1,191

652

کشورهای دیگر
103


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
6
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 26-مار-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
1,946
(+26) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.5
(?) هر کاربر از چند صفحه در techaddanews.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:2.76 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا techaddanews.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]